Pohjanmaan ruotsinkieliset tietäjätarinat

Sana ‘tietäjä’ herättää monenlaisia mielikuvia ja sanalla onkin tarkoitettu eri kulttuurialueilla ja aikakausina erilaisia hahmoja ja ihmisiä. Tutkin työkseni tällä hetkellä ruotsinkielisen Pohjanmaan tietäjätarinoita osana Svenska kulturfondenin rahoittamaa tutkimusprojektia. Tämänkertaisessa kirjoituksessa sukelletaan Pohjanmaan tietäjäperinteeseen syvemmälle uskomustarinoiden pohjalta. Mitä uskomustarinat olivatkaan? Siihen voit palata täältä. Tämä blogikirjoitus pohjautuu vertaisarvioituun artikkeliini Ambiguous characters: Cunning folk in the Swedish Ostrobothnian belief narratives.

Pohjanmaan ruotsinkielisten uskomustarinoiden tietäjät esiintyvät tarinoissa ensisijaisesti parantajina. Maagisen parantamisen lisäksi he etsivät (ja löytävät) kadonneita eläimiä ja ihmisiä, ennustivat tulevaa sekä selvittivät varkauksia. Tietäjät eivät olleet pelkästään puhtaita pulmusia, vaan he myös noituivat sairauksia ja muita ikävyyksiä pyynnöstä toisiin yhteisön jäseniin tai joskus ihan vain siksikin, että heitä huvitti näin tehdä. Sinänsä positiivisista toimista huolimatta tietäjinä pidettyihin henkilöihin liitettiin paljon paheksuntaa. Parannusloitsujen tunteminen oli syntiä ja tietäjien huhuttiin olevan liitossa Paholaisen kanssa. Tietäjien suorittamaan parannusrituaaliin tarvittiin paloviinaa, jonka käyttöä paheksuttiin 1800-luvun lopun lehdistössä. Ei ihme, että pohjanmaalaisen ruotsinkielisen uskomusaineiston kerääjänä kunnostautunut Valter W. Forsblom kirjoitti parantajien tahtovan erottautua noidista, jotka Katekismuskin tuomitsee.

Tietäjillä oli hallussaan sellaista maagista tietoa, jota ei ollut muilla yhteisön jäsenillä. Koska pohjanmaalaisessa yhteisössä arvostettiin vanhaa ikää nuoruuden sijaan, tuli myös maagiset taidot opettaa vanhemman nuoremmalle. Siinä vaiheessa, kun hampaat alkoivat pudota, oli myös aika opettaa tiedot eteenpäin. Myös suomenkieliseltä alueelta tunnetaan ajatus tietäjyyden ja hampaiden yhdistämisestä. Tämä liittyy todennäköisesti siihen, että hampaiden katsottiin olevan ihmiskehon kovinta osaa ja tietäjällä tuli olla vahva luonto, jotta hän pystyisi karkottamaan esimerkiksi taudinaiheuttajia. Maagiset taidot pystyi saamaan omakseen myös rikkomalla yhteisön normeja, kuten menemällä kirkkoon yöllä tai pitämällä kuolleelle kuulunutta paitaa.

Kuolleet ja tietäjät liittyvät vahvasti yhteen pohjanmaalaisissa ruotsinkielisissä uskomustarinoissa. Milloin tietäjät parantavat kuolleista, tai tarkemmin sanottuna kalman väestä, tarttuneita tauteja, milloin taas he vievät sairastuneen hautausmaalle yöaikaan tai vierailivat hautausmaalla kuullakseen varkaan oikean nimen. Paikalliseen tarinaperinteeseen liittyi kuitenkin myös epäilystä ja tietäjien taitojen kyseenalaistamista. Esimerkiksi eräästä tietäjästä kerrottiin, että hän oli nimennyt väärän ihmisen varkaaksi ja aiheuttanut näin pienimuotoisen skandaalin, toisesta taas kerrottiin että hän oli taitava parantaja, joka itse naureskeli omalle taikataitoiselle maineelleen. Maine olikin pohjanmaalaisen tietäjän tärkein omaisuus, sillä sen suoman auktoriteetin varassa hän paransi sairaita ja houkutteli luokseen uusia avuntarvitsijoita. Jos oli oikein vahvatahtoinen, tiesivät varkaat palauttaa viemänsä esineet ja rahat heti, kun he vähääkään kuulivat varkauden uhrin etsineen oikeutta paikallisen tietäjän pakeilta.

Sisältävätkö uskomustarinat uskomuksia?

Uskomustarinat ovat tarinoita, joissa esiintyy yliluonnollisia aineksia. Näitä yliluonnollisia elementtejä voivat olla esimerkiksi kummitukset, tontut tai vaikkapa vedenemät. Kun tarinaperinnettä alettiin keräämään järjestelmällisemmin yli sata vuotta sitten, eivät kertojat ajatelleet kertovansa perinteenkerääjille “uskomustarinoita”, vaan tarinoita, joiden aiheista kerääjät heiltä kysyivät tai joiden he itse ajattelivat kiinnostavan kerääjiä. Mutta kertovatko uskomustarinat siitä, mihin ihmiset uskovat?

Kysymys saattaa vaikuttaa ensisilmäyksellä pöhköltä, sisältyyhän sana ‘usko’ sanaan ‘uskomustarina’. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, kun sitä tarkastelee lähempää. Kertovathan monet sellaiset ihmiset kummitustarinoitakin, jotka eivät kuitenkaan itse ajattele uskovansa kummituksiin. Kummitustarinat voivat kuitenkin tuntua heistä niin jännittäviltä tai viihdyttäviltä, että niistä puhutaan siitä huolimatta. Lisäksi ylipäänsä uskominen on vaikeasti sanallistettava tunne, joka merkitsee eri asioita eri ihmisille. Kerrontatilanteesta riippuu, miten kertomus kerrotaan ja miten sen sisältö ymmärretään. Kertomuksen sisällön tulee olla jollain tavalla kiinnostava kuulijakunnalle ja kertojalle, jotta se ansaitsee tulla kerrotuksi ja ihmiset jaksaisivat kuunnella tai lukea tarinan loppuun. Yleensä saman mieliset tai samankaltaisista asioista kiinnostuneet kertovat toisilleen tarinoita, jotka he kokevat merkittäviksi. Kertomukset ovat siis toisin sanoen yhteisöllisesti rakentuneita. 

Kertomukset rakentuvat yhteisöllisesti ja niiden tulee olla mielekkäitä sekä kertojalle että hänen yleisölleen. (The Boyhood of Raleigh, 1871. John Everett Millais. @Wikimedia Commons.)

Tarinat pitävät sisällään yhteisön arvoja sekä käsityksiä oikeasta ja väärästä: miten toimit tässä elämässä, jotta et päädy kummitukseksi? Miten toimit suhteessa toiseen ihmiseen, jotta et kokisi muiden paheksuntaa? Vuosisadan takaisessa tarinassa voidaan kertoa, miten tarinan päähenkilö saa yliluonnollisen rangaistuksen varastettuaan naapuriltaan tai hautausmaan vainajilta. Tällöin tarina kantaa yhteisön käsitystä siitä, että varastaminen on väärin ja että siitä seuraa rangaistus tavalla tai toisella. Tarinan kuunteleminen ja siihen suhtautuminen on kuitenkin henkilökohtaista. Joku toinen saattaa laittaa korvan taakse tarinan opetuksen, toinen taas kohauttaa sille olkapäitään ja jatkaa päiväänsä. Yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten lisäksi tarinoilla on siis myös henkilökohtainen ja yksilöllinen ulottuvuutensa. Tarinoiden voima liittyykin osaltaan siihen, miten ne yhdistävät meidät toisiimme ja toisaalta antavat työkaluja itsetuntemuksen syventämiseksi.

Lähteet

Bennett, Gillian. 1989. ”Belief stories”: The forgotten genre. Western Folklore, 48(4), 289-311. doi:10.2307/1499544 

Koski, Kaarina. 2007. Narratiivisuus tarinaperinteessä. Elore 14 (1).

Motz, Marilyn. 1998. The practice of belief. The Journal of American Folklore, 111(441), 339-355. doi:10.2307/541314

Piispanen, Sirkku. 2009. Kansanomainen moraali: Tutkimus savolaisista ja pohjalaisista uskomustarinoista. Helsingin yliopisto.

Demonikissa ja journalisteja viskelevä kongressiedustaja: Capitol-kukkulan kummitukset

Yhdysvaltain kongressitalo nousi viime viikolla otsikoihin poliittisen mellakoinnin johdosta. Tapahtuman jälkiselvittelyt jatkuvat yhä, mutta lopullisia tuomioita ja arviointeja odottaessa teen katsauksen kaksisataa vuotta vanhan kongressitalon ja sitä ympäröivän Capitol-kukkulan kummitustarinoihin. Yhteensä viidentoista eri kummituksen kerrotaan käyskentelevän alueella, joista tässä ehditään tutustua vain muutamaan. Itse kongressitalokin on kuin luotu kummittelua varten. Rakennus on suunniteltu niin, että se toistaa kaikuja kummallisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Tietyssä kohtaa sanottu kuiskaus saattaa kulkeutua niin, että sen kuulee aivan selvänä puheena kauempaa ilman, että kukaan välissä seisova kuulee sitä. Jos tästä mekanismista ei tiedä, voi hiljaisina aikoina yllättyä jonkun ”näkymättömän” tahon puhuessa aivan korvan juuressa.

Kuiskausten lisäksi käytävillä kuljeskelevat surmattu presidentti James Garfield ja hänen surmaajansa Charles Guiteau. Reportterit taas tietävät varoa tiettyä käytävänosaa, jossa ammuttu kongressiedustaja William Taulbeen henki heittää heidän ammattikuntansa edustajia alas rappusia. Taulbeen viha journalisteja kohtaan kumpuaa todennäköisesti siitä, että hänet ampui 1890 reportteri Charles Kincaid kiihtyneen sananvaihdon päätteeksi. Kincaid oli paljastanut Taulbeen sivusuhteen kirjoituksissaan ja tämän jälkeen kaksikko oli nähnyt toisensa useasti kongressitalon käytävillä. Taubleen kerrotaan ivanneen reportteria, jonka paljastusta seuranneen skandaalin takia hänen oli täytynyt luopua virastaan. Ilmeisesti Kincaidin mitta jatkuvaa pilkkaa kohtaan täyttyi lopulta ja hän päätyi surmaamaan Taubleen. Portaikossa voi edelleen nähdä mustina läikkinä Taulbeen surmasta puuhun imeytynyttä verta.

Poliittiset väittelyt voivat joskus nostaa verenpaineen vaarallisiin lukemiin. Tämän koki myös Yhdysvaltain presidentti John Quincy Adams, jonka kerrotaan huutaneen voimakkaan vastalauseensa kiihkeässä väittelyssä nykyisessä Statuary Hallissa vuonna 1848. Tämän jälkeen hän kaatui maahan tupertuneena ja kuoli muutamaa päivää myöhemmin lähellä sijainneessa huoneessa kongressirakennuksessa. Hänen huutonsa “ei!” kaikuu edelleen huoneessa myöhään illalla talossa työskentelevien mukaan. Jotkut ovat jopa nähneet hänen hahmonsa huudon yhteydessä.

Sisällissota vaikutti myös kongressitaloon. Vuonna 1862 se muutettiin joksikin aikaa sotilassairaalaksi. Statuary Halliin sijoitettiin yli tuhat taisteluissa haavoittunutta sotilasta, ja kerrotaan edelleen, että salissa voi nähdä patsaiden joukossa myös sotilaan varjon. Salin poikki kulkiessaan voi myös kuulla yöaikaan, miten askeleet tuntuvat seuraavan ja jatkuvan jonkin aikaa, vaikka itse pysähtyisi. Joidenkin mukaan kyseinen kävelijä ei olisikaan sisällissodan aikaan kuollut sotilas, vaan talossa kuollut John Quincy Adams.

File:National Statuary Hall since July 1864 (28381182666).jpg
Statuary Hall tänä päivänä patsaskokoelmineen. Patsaiden seassa voi nähdä sisällissodan aikana kuolleen sotilaan aaveen. Kuva: USCapitol@Wikimedia Commons.

Joka yö, myös ensi yönä, puoli yhdeltä avautuvat puolustusministeriön ja armeijan komitean ovet. Ovenraosta kurkistaa silminnäkijähavaintojen mukaan vuonna 1886 kuollut John A. Logan, joka kunnostautui Meksikon ja Yhdysvaltojen välisessä sodassa sekä sisällissodassa. Aikoinaan hän toimi komitean puheenjohtajana, joten työt taitavat edelleen kutsua Logania haudan takaa. Hänet tunnistetaan hänen lempihatustaan ja hiuksistaan sekä hänen ympärillään heijastuvasta sinisestä aurasta. Vuonna 1930 työmiehet löysivät kongressitalosta suljetun huoneen, jossa oli mitä ilmeisimmin Loganin täytetty hevonen, jonka olemassaolo oli sittemmin unohdettu. Ehkäpä Logan etsii rakasta hevostaan, jonka hän halusi täyttää työpaikalleen?

Kummituskavalkadi ei olisi täydellinen ilman kummittelevaa demonikissaa. Kisuli näyttää ensisilmäyksellä sen näkevälle tavalliselta miukulta, mutta se alkaa kasvaa katsojan silmien edessä kunnes se lopulta on suuri kuin norsu! Huhut kertovat, että riivattu katti näyttäytyy aina ennen kun Yhdysvalloissa tapahtuu jotain merkittävää tai traagista. Esimerkiksi muutama päivä ennen presidentti Lincolnin salamurhaa tämä musta kissa oli nähty kongressitalon käytävillä. Viimeksi se on nähty alueella vuonna 1862, jolloin vartiomies oli ampunut sitä kohti. Tästä demonikissa oli ilmeisesti pahastunut, sillä sen jälkeen sitä ei ole enää nähty.

Lähteet:

Haunted Halls of Congress: 5 Creepy Capitol Legend

Haunted House on the Hill

Ghosts Of The National Capitol

U. S. Capitol Building

Päättömät kummitukset

Vironkadulla Helsingissä sijaitsee talo, jonka kulmahuoneistoa on korotettu historiansa aikana yhdellä kerroksella. Osoite on ollut aiemmin muun muassa Helsingin yliopiston hallinnassa ja sinne on majoitettu tutkijoita sekä oppiaineiden henkilökuntaa. Nykyään talo on remontin jälkeen palautettu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, asuinrakennukseksi. 

Talossa on kerrottu etenkin Helsingin yliopiston aikana kummallisista tilanteista. Hissin kerrotaan liikkuneen itsekseen, pysähtyneen johonkin talon kerroksista ja hissin ovien avautuneen ilman, että kukaan on tullut ulos tai mennyt sisään. Illalla tutkijat ovat jättäneet paperinsa siistiin järjestykseen työpöydälleen, mutta aamulla heidän tullessa töihin, ovat paperit olleet sekaisin pitkin pöytiä. Kokouksia on ollut hankala pitää, kun talosta on kuulunut selittämätöntä huonekalujen raahaamiselta kuulostavaa ääntä. Etenkin talossa työskennelleet naiset ovat kuulleet koputusta työhuoneidensa ikkunoista ja putkistoista, aivan kuin joku yrittäisi kiinnittää heidän huomionsa. Kerran talon suihkussa siellä peseytymässä ollut nainen pelästyi sydänjuuriaan myöten: hänen viereensä oli ilmestynyt vanhanaikaiseen pukuun pukeutunut nuori mies, joka piteli irtonaista päätään kainalossaan.

Osoite Vironkatu 1 kuvattuna vuonna 1961. Constantin Grünberg, Helsingin kaupungimuseo. Helsinkikuvia.fi

Kuka tämä omituinen mies menneisyydestä oikein oli? Kummitusta kutsutaan päättömäksi Aleksiksi, ja on hänestä useampiakin näköhavaintoja. Häneen liitetään kaksi erilaista taustatarinaa. Kruununhaassa, lähellä Vironkatua, sijaitsi aikoinaan venäläinen sotilasmakasiini ja upseerien asuintalo. Aleksin on ajateltu olleen sotilas, joka eräänä iltana seurasi mielitiettyään tämän kotiin Vironkadulle. Aleksi olisi tarinan mukaan nähnyt, että hänen morsiamellaan olikin jo aviomies ja suruissaan hirttäytynyt talon ullakolle. Toisen tarinan mukaan Aleksi olikin Vironkadulla asuva merimies, joka oli tullut meriltä kotiin. Lämpöisen kotilieden sijaan hän löysikin vieraan miehen vaimonsa kanssa heidän aviosängystään ja päätyi samaan loppuratkaisuun kuin ensimmäisessä tarinaversiossa. Tämän takia hän edelleen vaeltaa Vironkadulla pää kainalossa, ja pyrkii omalla tavallaan lähestymään nuoria naisia.

Päättömistä kummituksista kerrotaan tarinoita eri puolilla maailmaa. Nebraskan Redington on noin tuhannen asukkaan pikkukylä, jossa tapahtui kammottava ryöstömurha syyskuun lopulla vuonna 1883. Ryöstömurhan seurauksena murhaaja leikkasi uhrin pään irti tämän ruumista. Pian alettiin kertoa, että murhapaikkana olleessa mökissä kummittelee. Lisäksi uhrin kerrottiin ratsastavan päättömänä valkoisella hevosella murhan vuosipäivänä, joskin ainakin erään kerran kyseessä olivat pilailutarkoituksessa ratsaille lähteneet nuoret miehet.

Vironkadun Aleksi ei ilmeisesti ollut erityisen kiinnostunut ratsastamisesta, toisin kuin toinen päätön kummitus, Prahassa vinhaa vauhtia ratsastava temppeliherran aave. Hänenkin hevosensa on väritykseltään kalmolle sopivasti valkoinen. Temppeliherran uskotaan lopettavan vuosisatoja jatkuneen ratsastuksensa Prahan vanhan kaupungin kujilla, kunhan joku pistää häntä sydämeen tämän omalla miekalla – tosin toisen tarinan mukaan temppeliherran hevosta pitäisi pistää. Joku on mahdollisesti tässä onnistunutkin, sillä viime aikoina temppeliherrasta ei ole tehty yhtä paljon näköhavaintoja kuin aikaisemmin. Antoine P. Borg pohtii blogissaan temppeliherran katoamisen johtuvan siitä, että kujan, jolla hänen on kerrottu ratsastaneen, ovat nykyään vallaneet pubit ja turistit. Kuja on meluisa ja täynnä humalaisia ihmisiä, joten kummituskaan ei siellä viihdy. Toisaalta tarina ei kerro, josko temppeliherra olisi jälleen havaittu koronarajoitusten hiljennettyä Prahankin öiset kadut.

Kummitustarinat tuovat lähiseutuun jännittävän näkökulman, vaikka kummituksiin sinällään ei uskoisikaan. Mikäli tiedät tai olet kuullut pääkaupunkiseutuun liittyvästä kummitustarinasta ja haluat jakaa tarinasi, voit lähettää sen osoitteeseen obskuriteettikabinetti[at]gmail.com. Tarinaa käytetään mahdollisesti tulevan kummituksista kertovan tietokirjan aineistona ja siinä tapauksessa otan yhteyttä tarinan lähettäjään.

Lähteet:

Kairulahti, Vanessa ja Karolina Kouvola. 2018. Helsingin henget: Opas aaveiden pääkaupunkiin. SKS.

Helsingin venäläiset varuskuntarakennukset 1917 ja suomalainen varuskunta 1918 – Svinhuvfud

The Headless Ghost of Redington, Nebraska | History Nebraska

The Headless Templar of Prague 

Rautateiden aaveet – tiedätkö hyvän kummitustarinan?

Kummitusjunat ovat tuttuja monista huvipuistoista. Niiden matkassa pääsee näkemään enemmän tai vähemmän pelottavia hahmoja ja kokemaan aitoa camp-henkistä ilottelua Halloween-henkisissä kulisseissa. Ympäri maailmaa kerrotaan kuitenkin myös kummitusjunista, joiden mukana matkaa henkiä tuonpuoleisesta vailla määränpäätä.

Yksi kuuluisimmista kummitusjunista on Abraham Lincolnin ruumista kuljettanut hautajaisjuna, jonka kyyditsi edesmennyttä presidenttiä ja hänen muutamaa vuotta aikaisemmin kuolleen poikansa ruumista haudattavaksi Washingtonista Springfieldiin vuonna 1865. Lincolnin lesken vastustuksesta huolimatta juna lähti Washingtonin asemalta 24. huhtikuuta ja kulkien Baltimoren, Philadelphian, Harrisburgin, New York City, Albanyn, Buffalon, Clevelandin, Columbuksen, Indianapoliksen ja Chicagon halki se saapui viimein Springfieldiin 3. toukokuuta. Hautajaisjunan tarkoituksena oli näyttää salamurhan uhriksi joutuneen presidentin arkku kunniavartiossa reitin varrella olevissa kaupungeissa. Hautajaissaattue sai paljon huomiota ja ihmiset kokoontuivat kaikissa osavaltioissa vuorokauden ajasta riippumatta osoittamaan kunnioitustaan Lincolnille rautatien varrelle.

File:LincolnTrain.jpeg
Presidentti Abraham Lincolnin ja hänen poikansa ruumiita kuljettaneen junana veturi. Kuva: Wikimedia Commons.

Hautajaisaattueen reitin varrella elävät ihmiset ovat raportoineet vuosikymmeniä tapahtuneen jälkeen nähneensä tai kuulleensa Lincolnin hautajaisjunan kulkevan raiteita pitkin historiallisena vuosipäivänä. Kellot pysähtyvät kummitusjunan viilettäessä ohi äänettömästi jääkylmiksi muuttuneita raiteita pitkin. Raiteiden siirtäminenkään ei vaikuta junan kulkuun, sillä sen kerrotaan kulkevan tismalleen samaa reittiä kuin vuonna 1865, oli reitillä nykyään raiteita tai ei. Vaunuihin sisälle nähneet ihmiset ovat kuvailleet, miten arkkua vartioivat nykyään luurangot, joilla on päällään vanhanaikainen sotilasunivormu. 

Myös meillä Suomessa kerrotaan juniin liittyvistä henkimaailman olennoista. Kerrotaan, että viimeiseen Z-junaan Lahdesta Helsinkiin nousee usein Mäntsälän asemalta valkoisiin pukeutunut nainen, joka istuutuu aina samalle paikalle. Joka kerta, kuin konduktööri kysyy naiselta matkalippua, tämä katoaa kuin ei olisi koskaan junaan astunutkaan. Jostain syystä tämä valkoasuinen nainen näyttäytyy ainoastaan naiskonduktööreille. Mäntsälän asema on avattu käyttöön vasta vuonna 2006, joten kyse ei ole yhtä vanhasta kummitustarinasta kuin Abraham Lincolnin osavaltioiden läpi edelleen kulkeva hautajaissaattue.

Rautateillä kummittelevat siis sekä tuonpuoleiseen jo siirtyneet että kokonaiset veturien vetämän junat vaunuineen. Kummitustarinat kiinnostavat myös heitä, jotka kummituksiin eivät sinällään uskoisikaan. Ne kertovat kuitenkin omalla tavallaan selittämättömistä kokemuksista, jotka liittyvät usein paikan historiaan tai siellä eläneisiin ihmisiin. Mikäli tiedät tai olet kuullut erityisesti pääkaupunkiseutuun liittyvästä kummitustarinasta ja haluat jakaa tarinasi, voit lähettää sen osoitteeseen obskuriteettikabinetti[at]gmail.com. Tarinaa käytetään mahdollisesti tulevan kummituksista kertovan tietokirjan aineistona. Tässä tapauksessa otan yhteyttä tarinan lähettäjään ennen tarinan julkaisua.

Lähteet Lincolnin kummitusjunasta:

http://agraveinterest.blogspot.com/2013/04/lincolns-phantom-train.html

https://seeksghosts.blogspot.com/2014/11/lincolns-phantom-train.html

Pieni tyttö kateissa 1800-luvun Pohjanmaalla: miksi kirkonkellojen soittoa harkittiin lapsen saamiseksi kotiin?

Helluntaina toukokuun 19. päivänä vuonna 1866 Pohjanmaalla vallitsi kylmä sää, erityisesti rannikkoalueilla. Samana päivänä oli karjanlasku laitumelle, johon osallistui paljon väkeä. Karja laskettiin kylän vieressä sijaitsevaan metsään laiduntamaan ja saamaan pitkän talven jälkeen kunnolla tuoretta ruokaa syödäkseen. 

Karjanlaskuun osallistui myös eräs nainen, jolla oli nelivuotias tytär. Pikkulapsi olisi kovasti tahtonut seurata äitiään metsään, mutta hänen äitinsä kielsi. Lapsella ei ollut tarpeeksi vaatetta päällään kylmään säähän, joten hänet laitettiin istumaan kivelle. Hänelle vannotettiin, että hänen täytyisi istua siinä ja odottaa äitinsä paluuta ilman, että hän lähtisi mihinkään sovitusta paikasta. Lyhyen ajan päästä lapsen äiti palasikin paikalle. Hän huomasi kauhukseen, että tyttöä ei näkynyt missään. Kun lasta ei löytynyt mistään lähistöltä eikä kotoaan, pääteltiin, että hän oli lähtenyt metsään äitinsä perään ja eksynyt sinne.

Järjestettiin etsintäpartioita, joihin lapsen vanhemmat osallistuivat myös. Pimeän tullen huoli lapsesta kasvoi kyläläisten keskuudessa. Miten pieni tyttö pärjäisi yön yli kylmässä ja pimeässä metsässä, jossa eläimet voisivat häntä ahdistaa? Pimeän tullen etsinnät oli pakko keskeyttää, vaikka tytön vanhemmat olivat todella huolestuneita ja surullisia. Kului useita päiviä, eikä tyttöä löytynyt. Tytön ei uskottu löytyvän enää elossa, etenkin kun hän oli kevyesti puettu kylmään ilmaan nähden.

File:Huldra-Theodor Kittelsen.jpg
Theodor Kittelsenin kuvassa vuodelta 1892 hännällinen metsänneito käyskentelee metsäaukealla.

Paikalle saapui kolmen päivän jälkeen nimismies, joka järjesti 200-300 hengen etsintäpartion, joka alkoi käydä metsää läpi järjestelmällisesti. Viimein tyttö löytyi elossa syvältä metsästä kahden ja puolen kilometrin päästä kotoaan. Tyttö oli kulkenut yksin metsässä yhteensä kolme ja puoli vuorokautta ennen löytymistään. Hän oli syönyt nälkäänsä muun muassa puolukanvarsia ja pärjännyt kylmästä ilmasta huolimatta. Hänen äitinsä oli tytön löytyessä lähistöllä ja helpottuneena sulki tytön syliinsä.

Ennen nimismiehen saapumista kylässä oli pohdittu, mitä tytön löytämiseksi voitaisiin tehdä. Jotkut puhuivat, että tyttö oli metsänpeitossa, jolloin häntä ei olisi helppo löytää vaikka kulkisi aivan vierestä. Epäiltiin, että metsän- tai vuorenhaltija olisi ottanut tytön mukaansa. Ainut keino haltijan mahdin purkamiseksi olisi soittaa kirkonkelloja, jolloin metsän olisi pakko päästä sisäänsä sulkema tytön takaisin ihmisten luokse. Aikakauden sanomalehdistön mukaan tytön löytyminen nimismiehen etsintäpartion järjestelmällisen työn seurauksena osoitti, että metsänpeitossa oleminen ja kirkonkellojen soittaminen kuuluivat taikauskoon eikä niille olisi sijaa enää modernissa maailmassa. Uhkana olisi ollut myös se, että keskittymällä kirkonkellojen soittamiseen ja metsänhaltijan hätyyttelemiseen, olisi tyttö jäänyt löytämättä kokonaan etsintöjen ollessa tauolla.

Lähde:

Österbotten, 02.06.1866, nro 11, s. 3-4
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/512683?page=3
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Kuvalähde: Wikimedia commons.

Magian historiaa: Nekromantiaa hautausmailla ja kirkoissa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla

Populaarikulttuurissa nekromantti on tavallisesti vihollishahmo, joka nostattaa zombiarmeijan sankarillisen päähenkilön kimppuun. Nekromantialla tarkoitetaan laajemmin Encyclopedia Britannican mukaan kuolleiden kanssa kommunikoimista, jonka päämääränä on saada tietoa tulevaisuudesta tai muutoin edistää omia tavoitteita. Koska kyseessä on hyvin laaja perinne alueellisesti ja ajallisesti, keskityn tässä blogipäivityksessä tarkastelemaan nekromantiaa erityisesti hautausmaiden ja kirkkojen yhteydessä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Suomalaisessa kansanperinteessä tunnetaan kuoleman väki, joka asustaa hautausmaiden yhteydessä. Väki-ajattelulla tarkoitetaan käsitystä siitä, että tietyillä asioilla, kuten kuolleilla tai naisen sukuelimillä, on oma väkensä eli voimansa. Tätä voimaa voidaan käyttää loitsuissa hyväksi. Kalman väki sairastutti sen, joka osui liian lähelle sitä. Vahingoittavaa kalmaa saattoi saada itseensä muualtakin kuin hautausmaalta, esimerkiksi ruumislaudasta tai muutoin kuolleen kanssa kosketuksissa olleesta esineestä, kuten ruumiin päällä olleesta paidasta. Luonteeltaan kalman väki oli kasvotonta ja nimetöntä. Ajateltiin, että kun kukaan ei enää muistanut kuolleen henkilön nimeä, hän liittyisi kalman väen joukkoon. Tietäjät pystyivät hallitsemaan kalman väkeä. Tarinoita tietäjien vallasta kuolleisiin on kerätty niin paljon, että niillä on oma luokituksensa uskomustarinoissa. Luita tai muita kuolleiden osia voitiin käyttää parannusrituaaleissa, mutta myös vahingoittamaan tai sairastuttamaan. 

Omslagsbild
Vöyrin hautausmaalla sijaitseva luuhuone, jossa säilytettin luita vanhoista, käytöstä poistetuista haudoista.

Tietäjät pystyivät käyttämään hyväkseen kalman väkeä myös ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Kuolleiden avulla voitiin noitua kilpakumppani esimerkiksi hulluksi tai näkemään kuolleita kaikkialla. Kirkkomaalla katsottiin olevan omaa erityistä voimaa, jota voitiin käyttää esimerkiksi parannusrituaaleissa. Hautausmaan voimaa siirtyi sieltä otettuun hiekkaan tai arkun nauloihin. Luita käytettiin konkreettisesti parannusrituaaleissa. Tietäjästä nimeltä Himis Hejk kerrotaan, miten hän omisti ihmisen kallon, josta hän raaputti lastuja paloviinaan, jota hän antoi sairastuneelle. Taustalla saattaa olla ajatus siitä, että taudin katsottiin tarttuneen kuolleista. Mekanismin voi kiteyttää lausahdukseen “sillä se lähtee, millä on tullutkin!”. Perinteenkerääjä Valter W. Forsblom kirjoittikin 1900-luvun alussa kenttäkuvaukseensa, että ainoastaan kaikista voimakkaimmat parantajat pystyivät parantamaan likfassnan, kuolleista tarttuneen taudin. 

Useissa ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta kerätyssä uskomustarinassa kerrotaan, miten tietäjät käyttää kirkkomaata tai kirkkoa hyväkseen yöllä. Hän ottaa mukaansa avustajan tai sairastuneen, jonka tehtävänä on seistä tietäjän piirtämässä kehässä sillä välin, kun tietäjä itse tekee ties mitä kirkon sisällä. Avustaja ei saa missään tapauksessa tulla ulos kehästä, vaikka hän näkisi kuinka pelottavia asioita tai kuulisi pelottavia ääniä. Suljetuissa öisissä kirkoissa tapahtui myös perinteen siirtoa, kun maineikas, vanhempi tietäjä vei sinne nuoremman tietäjänalun, ja opetti tälle tietonsa pyhässä paikassa. Joskin yöllä kirkossa oleminen voidaan nähdä myös tietäjätarinoille tyypillisenä toispuoleisuutena, jolloin asiat, kuten kirkossakäynti, tehdään eri tavalla kuin normaalisti.

Kuvalähde: Hägglund, Erik. Benkammaren På Vörå Begravningsplats. (1910-1962): SLS 865 B 478.

Lähteet:

Svenska litteratursällskapetin arkistoaineisto.

Koski, Kaarina 2011. Kuoleman voimat: kirkonväki suomalaisessa uskomusperinteessä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1313, Tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tittonen, Emmi 2008. ”Nouse ylös vanha väki, lastujen perään!” : hautausmaiden taikuus 1700-luvun lopulla. J@rgonia 6 (14).

Mistä erottaa tietäjän ja noidan ruotsinkielisessä aineistossa?

Tietäjä, myrrysmies, velho.. Rakkaalla rituaalispesialistilla on monta nimeä. Tutkin väitöskirjassani ruotsinkielisen Pohjanmaan uskomustarinoita tietäjistä ja pyrin selvittämään, mitä tietäjistä kerrotut tarinat kertovat puolestaan maanviljelysyhteisöjen käsityksistä magiaa harjoittavista hahmoista 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Tutkimushistoriassa keskityttiin pitkään noituusoikeudenkäyntien tutkimiseen, mutta vasta 1970-luvun alussa alettiin tehdä havaintoja taidoillaan hyvää tarkoittaneista paikallisista parantajista, jotka osasivat myös etsiä varkaita ja ennustaa tulevaisuutta. Tätä porukkaa alettiin kutsua englanninkielisessä tutkimuksessa nimityksellä cunning folk. Ruotsinkielisestä uskomusaineistosta näyttäisi löytyvän tietäjien (kloka gubbor ja gummor) lisäksi noitia (trollkarlar ja trollkäringar), mutta mikä erottaa näitä hahmoja? Tässä vaiheessa on huomautettava, että suomenkielisessä aineistossa ‘noita’ on yksi tietäjän nimityksistä. Keskityn tässä kuitenkin tarkastelemaan ruotsinkielisen aineiston tarjoamaa kuvaa tietäjistä ja noidista erilaisina uskomustarinoiden hahmoina.

Noidat kuvataan usein uskomustarinoissa yhteisön sisällä toimivina, nimettöminä ja yhteisöä vahingoittavina tahoina. Tietäjät saivat kaikilta muilta salatut taitonsa vanhemmalta tietäjältä, joka opetti taitonsa esimerkiksi yöllä kirkkoalttarilla. Noitien koulutuksesta sen sijaan ei ole tarkempaa tietoa, mutta he käyttivät useiden niin sanottujen tavallisten kyläläisten tiedossa olleita keinoja, kuten karjan karvojen leikkaamista onnen varastamiseksi. Noidat harvemmin tekevät yhteisönsä hyväksi hyviä asioita, kuten parantaisivat tai auttaisivat eläimen metsänpeitosta. Tietäjät sen sijaan voivat toimia yhteisön hyväksi esimerkiksi parantamalla yhteisönsä jäseniä, mutta myös yhteisön jäseniä uhkaavasti. Tietäjä voi esimerkiksi maksua vastaan vahingoittaa jotakuta häävierasta tai morsiusparia mustasukkaisen torjutun kosijan puolesta. 

File:Gertrud Ahlgren.jpg

Pehr Arvid Säve piirsi kloka gumma Gertrud Ahlgrenin muotokuvan 1870-luvulla. Ahlgren tunnettiin myös nimellä Hejnumskäringen.

Tietäjistä on kerrottu myös tarinoita, joissa he ovat sairastuttaneet kokonaisen pappilan väen tai kenties maksua vastaan toisen kyläläisen tämän vihollisen pyynnöstä. Nämä tarinat ovat herättäneet pelkoa ja kunnioitusta tietäjiä kohtaan, mutta ne ovat myös toimineet eräänlaisina markkinointitarinoina, joissa tietyn tietäjän voimista on kerrottu laajalti. Näin tietäjän maine voimakkaana hahmona on kasvanut tuoden hänen luokseen pulassa olevia, jotka luottavat hänen taitoihinsa. Noidilla ei sen sijaan ollut laajaa tai vakiintunutta asiakaskuntaa, joka olisi kerääntynyt hänen ympärilleen. Professori Timothy Tangherlini havaitsi tanskalaisesta aineistosta, että jos tietäjällä oli hänen puolestaan puhuva asiakaskunta, ei häntä tuomittu noituudesta yhtä suurella todennäköisyydellä kuin siinä tapauksessa, että kukaan ei todistanut tietäjän tai noidan hyvistä teoista. Näin ollen tarinat vahingoittamisesta eivät yksistään riittäneet vielä yhteisön tuomioon ja yhteisön ulkopuolelle sulkemiseen, jos tietäjä muutoin kykeni parantamaan, ennustamaan ja löytämään varastettuja tavaroita menestyksekkäästi.

Pohjanmaalaisissa tarinoissa noidat tulevat vuotuisjuhlien kuten pääsiäisen aikaan navettaan tai lampolaan, vahingoittavat eläimiä ja vievät maito- ja karjaonnen mennessään. Niinpä heidän tuloaan voi vartioida, ja tarvittaessa tehdä toimia joilla noidat saadaan pidettyä poissa oman karjan kimpusta. Tietäjät sen sijaan kuvataan eläimiä parantavina, silloin kun talon omat keinot ja taidot on käytetty ja epäillään taudin aiheuttajaksi yliluonnollista tahoa. Uskomustarinoissa kerrotaan, miten jotkut tietäjät osoittivat voimiaan pysäyttämällä hevosen, mutta silloinkaan heidän motiivinaan ei ollut onnen vienti, vaan oman mahdin ja taitojen osoittaminen muille. Tietäjät kykenivät myös löytämään kadonnutta karjaa tai ihmisiä, mikä ei myöskään kuulunut noitien kiinnostuksenkohteisiin.

Noitien voidaan siis sanoa jäävän kasvottomiksi, rajallista onnea vieviksi hahmoiksi, joiden lähettämiä tai tuottamia sairauksia tietäjät ovat parantaneet samalla kun he ovat toimineet osana yhteisöään avustaen sitä ennustamalla ja löytämällä kadonneita tai varastettuja esineitä ja eläimiä. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että sanaa ‘noita’ on suomenkielessä käytetty myös tietäjästä. Rajanveto tietäjien ja noitien välillä ei siis ole kovin yksioikoista, sillä myös ruotsinkielisessä aineistossa puhutaan samassa lauseessa parantajasta ‘omlagare’, joka on myös noita eli ‘trollkarl’. Käytettyä termiä tärkeämmäksi johtolangaksi näyttäisikin muodostuvan se, millaisissa toimissa noituutta käyttävä hahmo tarinassa esitetään. 

Kirjallisuus ja lähteet

SLS 163 ja muita Svenska litteratursällskapetin arkistoaineistoja.

Hutton, Ronald 2017. The Witch: A History of Fear, from Ancient Times to the Present. Yale University Press.

Stark, Laura 2007. Sorcerers and Their Social Context in 19th-20th Century Rural Finland. – Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 63:7-29.

Tangherlini, Timothy 2000. “How Do You Know She’s a Witch?”: Witches, Cunning Folk, and Competition in Denmark. – Western Folklore 54 (3/4), 279–303.

Kuvalähde: Wikimedia Commons.

Vöyrin ensimmäinen noita

Vuonna 1891 Mårten Thors kiersi Pohjanmaata ja keräsi paikallisia asukkailta uskomustarinoita ja muita kansanperinteen kertomuksia. Hänen kokoelmaansa päätyi maininta siitä, että Vöyrissä poltettiin paljon noitia Hartmanin ollessa siellä aikoinaan pappina. Noidat eivät kuitenkaan ottaneet palaakseen, sillä tuli ei jostain syystä tarttunut heihin. Tämä ei Hartmania lannistanut, vaan hän huusi paikalle lisää tuohta ja tikkuja. Näin saatiin noidat poltettua. Samasta Hartmanista kerrottiin, että hän oli adoptoinut noidan pojan, mutta poika oli valitettavasti ehtinyt jo oppia noitakeinoja äidiltään. Hän pystyi muun muassa pysäyttämään kuormaa vetävät hevoset niille sijoilleen tahdonvoimallaan. Lopulta Hartman kyllästyi pojan touhuihin ja lähetti tämän Tukholmaan pois silmistään. Kuka tämä pastori Hartman oikein oli ja onko kyseessä vuosisatoja vanha uskomustarina, jonka kautta on kerrottu paikkakunnalla tapahtuneesta noitavainosta?

Vöyrissä on Bror Åkerblomin paikallishistorian mukaan ollut kaksikin Haartman-nimistä kirkkoherraa. Ensimmäinen, Jacob Haartman, toimi kirkkoherrana vuosina 1732-1767. Hänestä Åkerblom ei kerro muuta kuin että hän oli kotoisin Inkoosta ja meni naimisiin edellisen apupapin lesken, Beata Kiemmerin kanssa. Muutama vuosi myöhemmin ensimmäistä Haartmania seurasi toinen, Johan Haartman, ensimmäisen Haartmanin veli. Johan toimi vöyriläisten sielunpaimenena vuosina 1769-1794, mitä ennen hän oli ollut Pohjanmaan rykmentin pastorina ja osallistui tässä toimessaan Pommerin sotaan. Hän oli naimisissa Catharina Sophian, apupappi Johan Gezeliuksen tyttären kanssa. Åkerblom ei mainitse kummankaan kohdalla yhteyksiä noitien polttamiseen tai noitien oppipoikiin. Sen sijaan hän kertoo ensimmäisestä noituudesta kuolemaantuomitusta vöyriläisestä, Margeta Sigfridintyttärestä.

Åkerblom kertoo, miten Margeta Sigfridintytär joutui ensimmäisenä epäilyksenalaiseksi noituudesta kirkkoherra Kristiern Wernbergin aikana. Margeta kutsuttiin käräjille keväällä 1675, mutta hän torjui itsepintaisesti kaikki syytökset. 9-vuotias Mickel Jakobinpoika kutsuttiin todistamaan asiasta. Lapsien käyttäminen todistajina noituusoikeudenkäynneissä oli yllättävän yleistä Ruotsissa, ja osa lapsista saattoi todistaa jopa vanhempiaan vastaan. Mickel todisti, että Margetan tyttärenpoika, 7-vuotias Gustav, oli kertonut hänelle miten hänen isoäitinsä matkusti Blåkullaan. Tämän lisäksi Gustav oli opettanut Mickelille loitsun, joka vapaasti käännettynä kuului: “Paholainen tulee saamaan sinut, hän tulee viemään sinut pois, hän tulee vetämään jokaisen jäsenen sinusta, hän tulee vetämään sinut keskeltä ja sinusta.” Lopulta Margeta myönsi, että hän oli nuoruudessaan oppinut noitataidoistaan kuuluisalta, sittemmin jo kuolleelta Badstugu- eli Sauna-Kaisalta miten Blåkullaan matkustetaan voidelluilla vasikoilla. Sittemmin Margeta oli tehnyt matkansa Paholaisen luokse lampaalla ratsastaen ja vienyt Vihtahousulle lahjaksi pienen voirasian, mutta oli saanut moitteet niin pienestä lahjasta.

File:Die Hexe (Albrecht Dürer).jpg
Albrecht Dürerin kuvassa 1500-luvulta noita ratsastaa väärinpäin vuohella.

Seuraavilla käräjillä Margeta perui tunnustuksensa, mutta tätä epäiltiin edelleen. Nyt oli hänen tyttärenpoikansa, Gustavin aika astua todistamaan. Tämä kertoi, että oli kolmen vuoden ajan matkustanut äitinsä ja isoäitinsä kanssa Blåkullaan. Siellä hänelle oli tarjottu ruokaa ja kunnon poikana Gustav oli siunannut ruuan ennen syömistä. Heti siunaamisen jälkeen ruoka oli muuttunut käärmeiksi ja liskoiksi Gustavin silmien edessä. Gustav kertoi muistakin näyistä Paholaisen luona. Matkalla sinne ensimmäistä kertaa hän oli nähnyt paljon pieniä naisia valkoisissaan laulamassa kirjasta ja toistamassa, että oli pyhä pääsiäisyö. Paholaisella oli ollut kaksi sinistä tulta palavaa kattilaa, joissa oli keitetty menehtyneiden noitien sieluja. 

Nykylukijalle Gustavin kertomukset vaikuttavat fantasiakirjallisuudelta, mutta Vöyrissä 1600-luvun lopulla ne olivat totisinta totta ja Margeta Sigfridintytär tuomittiin menettämään henkensä. Joulukuun 8. päivä vuonna 1675 hänen kaulansa katkaistiin ja hänen ruumiinsa poltettiin. Samoihin aikoihin Vöyrissä levisi muitakin huhuja noidista ja noituudesta epäillyistä. Åkerblomin mukaan huhut jatkuivat aina 1700-luvun alkuvuosikymmeniin asti. 

Vaikuttaisi siis siltä, että 1800-luvun lopussa muistiinmerkitty uskomustarina pastori Haartmanista ja tämän yhteydestä noitien polttamiseen ei pidä historiallisten lähteiden valossa paikkaansa. Merkille pantavaa kuitenkin on, että Vöyrissä todellakin on ollut noituussyytöksiä, ja vain muutama vuosikymmen ennen ensimmäisen Haartmanin astumista kirkkoherran virkaan. Voikin siis olla, että kollektiivisessa muistissa nämä kaksi asiaa ovat sekoittuneet toisiinsa ja muodostaneet uskomustarinan, jonka Mårten Thors taltioi 1800-luvun lopulla. 

Lähteet:

Thors, Mårten. SLS 22 Traditionsuppteckningar (1891).

Åkerblom, Bror K. 1962 [1937]. Vörå sockens historia: 1. Vasa, Vörå kommuns förlag.

Kuvalähde: Wikimedia Commons

Talo, jonka salaisuuksia edes itse Houdini ei pystynyt ratkomaan

1800-luvun lopulla aloitettu rakennus, joka ei koskaan valmistunut. Talon sisällä lukuisia portaita ja käytäviä, jotka päättyvät ei-mihinkään, avautuvat suoraan metrien syvyiseen pudotukseen tai nousevat kohti kattoa, jossa ei ole ovea. Kuulostaako monimutkaiselta? Sitä nimenomaan Winchester Mystery House on. 

Winchester House 910px.jpg
Winchester Mystery House, alkuperäiseltä nimeltään Llanada Villa, kätkee sisällensä kaksikerroksinen vanhemman talon.

Winchester Mystery House sijaitsee San Josen kaupungissa Kalifornian osavaltiossa. Sen rakennutti huomattavan varakas nainen nimeltä Sarah Lockwood Pardee Winchester. Raha ei kuitenkaan pelastanut Sarahia henkilökohtaisilta menetyksiltä. Hänen myöhempää elämää määrittelivät kaksi suurta tragediaa: hänen tyttärensä Annie menehtyi lapsuudentautiin ja hänen miehensä kuoli tuberkuloosiin. Sarahin mies ei ollut kukaan muu kuin William Wirt Winchester, Winchester-kiväärisuvun nuorimmainen. Hänen kuollessaan Sarah peri suvun omaisuuden, jonka avulla hän alkoi toteuttaa visiotaan suuresta talosta vuonna 1884. Sarah kuoli kolmekymmentäkahdeksan vuotta myöhemmin rakennuttamassaan kodissa, joka ei ollut vielä tuolloinkaan valmistunut.

Portaat, jotka eivät johda mihinkään.

Sarahin pakkomielteisen rakentamisen taustalla oli ilmeisesti erään meedion hänelle henkimaailmasta tuoma viesti. Tämän viestin mukaan Sarahin epäonni, varhain menehtynyt tytär ja mies, johtuivat kirouksesta, jonka Winchesterin aseilla surmatut henget olivat langettaneet hänen päällensä. Henget janosivat kostoa, sillä Winchesterin suku oli tienannut omaisuutensa heidän kuolemallaan. Hyvityksenä hengille Sarahin tulisi rakentaa talo. New York Timesin artikkelin mukaan Sarah oli kertonut ystävilleen, että henget olivat kertoneet hänelle kaiken olevan hyvin niin kauan kuin talosta ja sen pihamaalta kuului vasaran pauke. 1800-luvun lopulla spiritistiset istunnot olivat suosittuja ja hengiltä pyydettiin muun muassa neuvoja omaan elämään. Sinällään Sarahin mahdollinen käynti meedion luona ei siis poikennut aikakaudelle tyypillisistä harrastuksista. 1800-luvun lopulla kiväärien valmistamista ei kuitenkaan pidetty yhtä tuomittavana kuin nykypäivänä, vaan ne olivat elinehto selviytymiseen esimerkiksi erämaaolosuhteissa. Tämä herättää ajatuksen siitä, oliko perimmäinen syy valtavaan rakennusurakkaan lopulta sittenkään syyllisyydentunto?

Sarah oli ostanut pian miehensä kuoleman jälkeen vuonna 1886 San Josesta kahdeksan huonetta käsittävän kaksikerroksisen talon, jota hän alkoi hiljalleen laajentaa. Kaksi vuotta myöhemmin Sarahin sukulaistyttö muutti hänen luokseen asuen ympärille rakentuvassa talossa Sarahin kanssa vuoteen 1903 ennen kuin hän meni naimisiin ja jätti Sarahin asuttamaan taloa yksin. Sarah itse ei mennyt koskaan uudelleen naimisiin miehensä kuoleman jälkeen, vaikka varakkaalla perijättärellä olisi varmasti ollut ottajia. Winchester Mystery House, joka tunnettiin vuosisadan alussa nimellä Llanada Villa, sortui osittain neljännen kerroksen kohdalta Kalifornian suuressa maanjäristyksessä vuonna 1906. Taloa oli rakennettu kuumeisesti vuosina 1890-1900, jolloin se oli osittain kohonnut seitsemään kerrokseen asti. Joidenkin lähteiden mukaan Sarah piti maanjäristyksen tuhoja merkkinä hengiltä, joiden mielestä talo olisi ollut tuolloin liian lähellä valmistumista. Eihän taloa oltu rakennettu yhtä intensiivisesti kuin aikaisemmin kuuden vuoden aikana.

File:Toilet door, WMH.jpg
Talon wc-tilan ovi oli korvattu ikkunalla, jotta wc-tiloissa ei voisi tapahtua mitään ikävää kenenkään huomaamatta.

Talossa toistuu omituisten käytävien ja portaikkojen lisäksi numero 13. Esimerkiksi kylpyhuoneita talossa on tasan 13 kappaletta. Henkien hyvittely saattaa liittyä talon sisätilojen omituiseen arkkitehtuuriin. Uskomuksen mukaan aave ei voi kulkea talossa, jos siellä muutetaan jotain tai käytävät eivät johda mihinkään huoneeseen. Talon korkein torni on seitsemänkerroksinen ja pinta-alaltaan se on 24 000 neliömetriä. Se on salakäytävien puhkoma ja kalliita tiffany-lasein varustettuja ikkunoita on sijoitettu Sarahin toiveesta paikkoihin, joihin ei koskaan paista aurinko eivätkä ikkunalasit pääse näin ollen koskaan oikeuksiinsa.

Talo oli kuitenkin omana aikanaan hyvin moderni. Talossa pääsi nauttimaan lämpimästä suihkusta ja keskuslämmitys piti huolen etteivät varpaat palelleet talvella. Lämpimillä lattioilla tepsutellessa täytyi kuitenkin olla tarkkana, sillä talosta löytyy muun muassa ovi, joka johtaa suoraan neljän ja puolen metrin pudotukseen pihamaan kasvillisuuteen. Suuresta koostaan huolimatta taloon ei koskaan tehty virallisia arkkitehtuuripiirustuksia tai muita suunnitelmia – tai ainakaan niitä ei ole säilynyt. Jotkut ovatkin arvelleet, että oudoilta vaikuttavat ratkaisut johtuisivat ainakin jossain määrin arkkitehdin katseen puutteesta.

Talon tulisijat ovat runsaasti koristellut.

Sarahin kuoleman jälkeen seuraavana vuonna John ja Mayme Brown asettuivat taloon. Heidän tarkoituksenaan oli avata pihamaalle vuoristorata, mutta pian he huomasivat että kävijöitä kiinnosti enemmän itse talo kuin mahdollinen huvilaite. Niinpä he alkoivat pitää talossa esittelykierroksia ja talon maine kummitustalona alkoi levitä. Jo rakennusvaiheessa työmaalla työskennelleet kertoivat Sarahin pitävän joka yö spiritistisiä istuntoja, joissa hän kutsui luokseen hyviä henkiä pyytääkseen heiltä ohjeita talon rakentamiseen. Sarahin kerrottiin nukkuvan joka yö eri huoneessa, jotta henget eivät löytäisi hänen luokseen yöllä. Toisaalta Sarah kohteli palveluskuntaansa hyvin eivätkä he puhuneet emäntänsä tavoista mitään ulkopuolisille edes tämän kuoltua.

Nimen Mystery House talolle antoi kuitenkin kukapa muukaan kuin suuri taikuri Harry Houdini, joka turhaan yritettyään ratkoa Halloween-yönä vuonna 1924 talon paranormaaleita ilmiöitä ammattitaidollaan julisti sen olevan todellinen “mystery house.” Taskulamppukierrokset ja behind-the-scenes-kierrokset talossa alkoivat todenteolla 1980-luvulla. Talon maine kasvoi entisestään ja vuonna 2018 talon omistajattaren elämästä kertova elokuva Winchster julkaistiin pääosanäyttelijänä aina loistava Helen Mirren.

Lähteet:

Goldstein, Diane, et al. 2007: Haunting Experiences : Ghosts in Contemporary Folklore, Utah State University Press.

winchstermysteryhouse.com

https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/02/winchester-helen-mirren-haunted-house-san-jose

https://www.atlasobscura.com/places/winchester-mystery-house

Kuvalähteet ylhäältä alas:

Gentgeen; InSapphoWeTrust; Kai Schreiber; Larry McElhiney @wikimedia commons.