Pohjanmaan ruotsinkieliset tietäjätarinat

Sana ‘tietäjä’ herättää monenlaisia mielikuvia ja sanalla onkin tarkoitettu eri kulttuurialueilla ja aikakausina erilaisia hahmoja ja ihmisiä. Tutkin työkseni tällä hetkellä ruotsinkielisen Pohjanmaan tietäjätarinoita osana Svenska kulturfondenin rahoittamaa tutkimusprojektia. Tämänkertaisessa kirjoituksessa sukelletaan Pohjanmaan tietäjäperinteeseen syvemmälle uskomustarinoiden pohjalta. Mitä uskomustarinat olivatkaan? Siihen voit palata täältä. Tämä blogikirjoitus pohjautuu vertaisarvioituun artikkeliini Ambiguous characters: Cunning folk in the Swedish Ostrobothnian belief narratives.

Pohjanmaan ruotsinkielisten uskomustarinoiden tietäjät esiintyvät tarinoissa ensisijaisesti parantajina. Maagisen parantamisen lisäksi he etsivät (ja löytävät) kadonneita eläimiä ja ihmisiä, ennustivat tulevaa sekä selvittivät varkauksia. Tietäjät eivät olleet pelkästään puhtaita pulmusia, vaan he myös noituivat sairauksia ja muita ikävyyksiä pyynnöstä toisiin yhteisön jäseniin tai joskus ihan vain siksikin, että heitä huvitti näin tehdä. Sinänsä positiivisista toimista huolimatta tietäjinä pidettyihin henkilöihin liitettiin paljon paheksuntaa. Parannusloitsujen tunteminen oli syntiä ja tietäjien huhuttiin olevan liitossa Paholaisen kanssa. Tietäjien suorittamaan parannusrituaaliin tarvittiin paloviinaa, jonka käyttöä paheksuttiin 1800-luvun lopun lehdistössä. Ei ihme, että pohjanmaalaisen ruotsinkielisen uskomusaineiston kerääjänä kunnostautunut Valter W. Forsblom kirjoitti parantajien tahtovan erottautua noidista, jotka Katekismuskin tuomitsee.

Tietäjillä oli hallussaan sellaista maagista tietoa, jota ei ollut muilla yhteisön jäsenillä. Koska pohjanmaalaisessa yhteisössä arvostettiin vanhaa ikää nuoruuden sijaan, tuli myös maagiset taidot opettaa vanhemman nuoremmalle. Siinä vaiheessa, kun hampaat alkoivat pudota, oli myös aika opettaa tiedot eteenpäin. Myös suomenkieliseltä alueelta tunnetaan ajatus tietäjyyden ja hampaiden yhdistämisestä. Tämä liittyy todennäköisesti siihen, että hampaiden katsottiin olevan ihmiskehon kovinta osaa ja tietäjällä tuli olla vahva luonto, jotta hän pystyisi karkottamaan esimerkiksi taudinaiheuttajia. Maagiset taidot pystyi saamaan omakseen myös rikkomalla yhteisön normeja, kuten menemällä kirkkoon yöllä tai pitämällä kuolleelle kuulunutta paitaa.

Kuolleet ja tietäjät liittyvät vahvasti yhteen pohjanmaalaisissa ruotsinkielisissä uskomustarinoissa. Milloin tietäjät parantavat kuolleista, tai tarkemmin sanottuna kalman väestä, tarttuneita tauteja, milloin taas he vievät sairastuneen hautausmaalle yöaikaan tai vierailivat hautausmaalla kuullakseen varkaan oikean nimen. Paikalliseen tarinaperinteeseen liittyi kuitenkin myös epäilystä ja tietäjien taitojen kyseenalaistamista. Esimerkiksi eräästä tietäjästä kerrottiin, että hän oli nimennyt väärän ihmisen varkaaksi ja aiheuttanut näin pienimuotoisen skandaalin, toisesta taas kerrottiin että hän oli taitava parantaja, joka itse naureskeli omalle taikataitoiselle maineelleen. Maine olikin pohjanmaalaisen tietäjän tärkein omaisuus, sillä sen suoman auktoriteetin varassa hän paransi sairaita ja houkutteli luokseen uusia avuntarvitsijoita. Jos oli oikein vahvatahtoinen, tiesivät varkaat palauttaa viemänsä esineet ja rahat heti, kun he vähääkään kuulivat varkauden uhrin etsineen oikeutta paikallisen tietäjän pakeilta.

Magian historiaa: taikamerkit

Oletko huomannut vanhan rakennuksen seinässä, oven yläpuolella, ovessa tai kynnyksessä outoja piirroksia, jotka muodostuvat toisiaan risteävistä viivoista? Näitä piirroksia voi olla myös vanhojen esineiden pohjissa. Kyse saattaa olla taikamerkeistä, joilla on pyritty suojaamaan rakennusta ja sen sisältämiä eläimiä tai ihmisiä pahalta magialta. Taikamerkkien takana on symboliikkaa, jonka niiden piirtäjät ovat tunteneet erinomaisesti. Symbolien terävät kulmat ovat toimineet piikkeinä vasten pahaa ja usein ne saattavat osoittaa kohti pohjoista, ilmansuuntaa josta pahuuden katsottiin tulevan. Taikamerkit kaiverrettiin puukolla niin, ettei puukkoa saanut kertaakaan nostaa alustasta. Näin varmistettiin, että symboliin latautui mahdollisimman paljon suojaavaa tai vahingoittavaa voimaa. Taikamerkkejä piirrettiin usein vuotuisjuhlien, kuten pääsiäisen tai juhannuksen, aikaan. Tuolloin pahat voimat olivat liikenteessä, joten niiltä tuli suojautua asiaankuuluvin menoin.

Kaikista vanhimpia ihmisten piirtämiä näyttäisivät olevan ristit ja viisikannat. Ristillä ei välttämättä ollut suoranaista yhteyttä kristinuskoon, vaan tämä symboli on pitkään kuvastanut ihmisen tarvetta vaikuttaa magialla näkyvään maailmaan. Kirkon ja kansanuskon välinen suhde ei ole ollut jyrkkien vastakohtaisuuksien sävyttämää, sillä kirkko omaksui usein kansan käyttämiä symboleita. Keskiajan kirkkorakennuksista voidaan esimerkiksi löytää viisikantoja, jotka nykyajan mielikuvissa yhdistyvät enemmän Paholaiseen ja metallimusiikkiin.

Risti ja viisikantoja oven ulkokamarassa suojaamassa taloa pahoilta voimilta. Kuva: Suojärvi, Pekka Murron talo. Kuvaaja Auvo Hirsjärvi.

Rakennusten seinien lisäksi taikamerkkejä voitiin piirtää esimerkiksi aseeseen, jolloin sillä sai paremmin saalista. Maitotuotteisiin liittyvät esineet, kuten kirnut, voitiin niin ikään suojata (naapurin) pahalta silmältä piirtämällä niiden pohjaan taikamerkin. Kurkijoella taas kevätkylvön aikaan ensimmäisenä ajettiin pelolle viisikantamerkki auralla, jotta pelto olisi tuottanut mahdollisimman paljon viljaa. Eläimet suojattiin myös taikamerkein. Esimerkiksi viisikannan piirtäminen tallin tai navetan kattoon on suojannut eläimiä painajaiselta eli maralta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja Satakunnassa lehmiä laskettaessa laitumelle kellolehmän sorkkaan kaiverrettiin puukolla viisikanta, jolloin koko lauma oli suojeltu.

Puumerkit ovat olleet symboleita, joilla ihmiset ovat merkinneet omistajuutensa tai tekijyytensä esineisiin ja asiakirjoihin aukikirjoitetun nimen sijaan. Talolla tai suvulla on voinut olla oma puumerkkinsä, johon seuraava polvi on lisännyt esimerkiksi muuhun kuvioon sopivan viivan. Puumerkkien ja taikamerkkien välinen suhde ei ole yksiselitteinen eikä aiheesta ole kattavasti ainakaan toistaiseksi tehty akateemista tutkimusta.

Joissain tapauksissa taikamerkki on voinut siirtyä talon puumerkiksi eli omistusmerkiksi. Esimerkiksi Satakunnasta tunnetaan nimeltä tiettyjen henkilöiden puumerkkeinä ainakin hakaristi ja viisikanta. 1800-luvulta lähtien puumerkeissä alettiin siirtyä symbolisista puumerkeistä latinalaisista kirjaimista muodostettuihin monogrammeihin. Puumerkeistä kuulee usein sanottavan, että kyseessä olisi lukutaidottoman kansanosan tapa merkitä itsensä asiakirjoihin. Toisaalta varmasti kirjoitustaitoisten henkilöiden, kuten pappien, tiedetään merkinneen joskus itsensä puumerkillä asiakirjoihin, joten kyseessä on todennäköisemmin kulttuurinen tapa kuin lukutaidottomuuden tuottama tarve. 

Lähteet:

Turun Sanomat 2007: Pakanalliset taikamerkit vaelsivat nykyajan merkityksiin.

Ekko, Paavo O. 1984: Puumerkit ja riimut menneisyyden avaimina.

Haltsonen, Sulo 1936: Suomalaisista taikamerkeistä: kansatieteellinen tutkielma. http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/89795

Kuvalähde: Finnish Heritage Agency, National Library of Finland: https://www.europeana.eu/portal/fi/record/2021009/M012_KK1899_241.html

Magian historiaa: keskiajan loitsukirjojen muinainen tausta

Tämä kirjoitus aloittaa magian historiaa käsittelevän kirjoitussarjan. Sarjan osat eivät tule todennäköisesti ilmestymään peräjälkeen. Kirjoitussarjan osien väliin saattaa tulla blogikirjoituksia muista obskuureista aiheista, sillä magian historia on hyvin laaja ja välillä on mukava kirjoittaa muistakin aiheista. Tässä kirjoitussarjassa magia ymmärretään yliluonnollisen kanssa vuorovaikutuksessa olemisena, jolla pyritään saamaan aikaan toivottu lopputulos. Magian historiaan kuuluu olennaisena osana loitsukirjat, joiden sisältö on vaihdellut kulttuurista ja aikakaudesta toiseen. Yhteistä niille on kuitenkin se, että niihin on tallennettu salaista tietoa kuten loitsuja ja muita ohjeita, jota ainoastaan asiaan vihkiytyneet ovat kyenneet lukemaan ja ymmärtämään. Mitä vanhemmat juuret näillä tiedoilla on, sitä parempi. Onhan niiden mahti silloin todistettu vuosisadasta toiseen. Aloitetaan magian historiasta kertova sarja tutkimalla mitä keskiajalla pidettiin loitsukirjojen oppineena magiana?

Keskiajalla loitsukirjoissa esitetty muinainen maaginen tieto polveutui Välimeren alueen ja Lähi-idän kulttuureista, kuten Mesopotamiasta ja Egyptistä. Oppineet ja jopa kirkon edustajat olivat hyvin kielitaitoisia ja käänsivät vanhoja maagisia manuaaleja muun muassa kreikasta, latinasta ja koptinkielestä oman aikansa eurooppalaisille kielille. Juutalainen mystiikka puolestaan oli erityisen suosittua Espanjan ja Etelä-Ranskan alueilla. Rabbiinisessa kirjallisuudessa magiaan ei ole suhtauduttu keskiajalla yhtä tuomitsevasti kuin katolisen kirkon piirissä. Magian eli vaikuttamisen yliluonnollisen kanssa ajateltiin tulleen ihmisten tietoisuuteen joko heidän itsensä keksimänä tai juutalaisen perinteen ja Vanhan Testamentin mukaan langenneiden enkelten opettamana.

Se, miten keskiajalla loitsukirjat siirtyivät sukupolvelta toiselle on hämärän peitossa, mutta niiden omistajina mainittiin usein yhteisöissään viisaina ja arvostettuina pidettyjä henkilöitä. Magia jaettiin joidenkin oppineiden piirissä luonnolliseen ja demoniseen magiaan. Luonnollisella magialla pyrittiin tuomaan hyvää maailmaan, kuten parantamaan, kun taas demoninen magia oli yksiselitteisesti tuomittavaa ja maailmaan negatiivisesti vaikuttavaa, esimerkiksi toista ihmistä vahingoittavaa. Sen käyttöön suhtauduttiin huomattavasti tuomitsevammin kuin esimerkiksi parantamiseen.

Zoroaster kuvattuna 1700-luvulla ilmestyneessä alkemiateoksessa Clavis Artis.

Ensimmäisinä magian harjoittajina pidettiin keskiajalla kuitenkin persialaisia maageja, joihin myös Raamatun tarina Jeesuksen kolmesta tietäjästä tai kuninkaasta perustuu. Roomalaisilta periytyvän tiedon mukaan maagien ryhmän perusti Zoroaster-niminen mies. Hänet tunnetaan myös zarahustralaisuuden perustajana. Keskiajan magian juuret ulottuvat siis antiikin aikaan ja vielä syvemmälle Kaksoisvirtainmaahan ja Egyptiin, minkä tiedämme säilyneistä tekstilähteistä. Tärkeä linkki keskiajan ja antiikin ajan magialle oli Mooseksen hahmo, sillä Raamatussa kerrottiin, miten hän oli oppinut Egyptissä ollessaan kaiken viisauden maailmasta. Tieto, ja erityisesti salattu tieto, on olennainen osa magiaperinnettä. Kuka tahansa ei pysty oppimaan tai ole tarpeeksi kykenevä ja vastuullinen perehtymään magian käytäntöihin. 

Mooseksen saama viisaus nousi keskeiseen asemaa varhaiskeskiajan loitsukirjallisuudessa. 300-luvulla alettiin puhua säilyneiden tekstilähteiden perusteella Kahdeksannesta Mooseksen kirjasta, joka sisältää sellaista Moosekselle uskottua salattua tietoa, jota ei Vanhan Testamentin tai Tooran sivuilta voi lukea. Kuudes ja Seitsemäs Mookseksen kirja vaikuttivat magian kehitykseen Euroopassa Kahdeksatta kirjaa enemmän, ja näihin kirjoihin palaamme sarjan myöhemmissä osissa. Mooseksen lisäksi myös muihin antiikin hahmojen maineeseen maagikkoina vaikutti se, mitä heistä kerrottiin jo antiikin aikana. Esimerkiksi Virgiliuksen ja Ptolemaioksen perinnöstä on muodostunut kokonainen loitsukirjaperinne.

Keskiajalla suhtautuminen loitsuja ja muita magian käytön ohjeita kohtaan oli katolisen kirkon piirissä pitkälti tuomitseva, vaikka osa kirkonmiehistä magiakirjoja ilmeisesti omistikin. Ideaali ja käytäntö eivät aina seuraa toisiaan. Loitsuja pidettiin pakanallisina, mikä olikin kirkon näkökulmasta katsoen totta, sillä ne sisälsivät usein kristillistä aikaa edeltäviä ohjeita ja neuvoja. Nämä loitsut jäivät kuitenkin osaksi keskiaikaista lääketieteellistä kirjallisuutta, joissa niiden pakanalliset elementit vaihdettiin sopivasti kristillisiin. Esimerkiksi jumalten nimet vaihtuivat kristillisiksi pyhimyksiksi ja loppuun lisättiin lause “Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen” tuomaan loitsulle kristillisen kehyksen. Loitsussa oleva jumaluuden, enkelin tai pyhimyksen nimi toi tämän hahmon läsnäolevaksi esimerkiksi parantamistilanteessa ja vahvisti sanoissa piilevää voimaa entisestään.

Lähteet ja kirjallisuus:

Davies, Owen 2009: Grimoires: A History of Magic Books. Oxford University Press.

Collins, S. J., David J. (toim.) 2015: The Cambridge History of Magic and Witchcraft in the West: From Antiquity to the Present. Cambridge University Press.

Kuvalähde: Wikimedia Commons.